Prizes

  1. Home
  2. Activities
  3. Prizes
  4. Recipients of the PASJ Excellent Paper Award

PASJ Excellent Paper Award Recipients

日本語
Year Award date Title/Author/Vol, Page (Article id) Number of
applicants
2021
(26th)
2022.3.4 "Big Three Dragons: A z = 7.15 Lyman-break galaxy detected in [O III] 88 μm, [C II] 158 μm, and dust continuum with ALMA"
Takuya Hashimoto, Akio K. Inoue, Ken Mawatari, Yoichi Tamura, Hiroshi Matsuo, Hisanori Furusawa, Yuichi Harikane, Takatoshi Shibuya, Kirsten K. Knudsen, Kotaro Kohno, Yoshiaki Ono, Erik Zackrisson, Takashi Okamoto, Nobunari Kashikawa, Pascal A. Oesch, Masami Ouchi, Kazuaki Ota, Ikkoh Shimizu, Yoshiaki Taniguchi, Hideki Umehata, and Darach Watson
Vol.71(2019), No.4, article id. 71
4
"The formation of massive molecular filaments and massive stars triggered by a magnetohydrodynamic shock wave"
Tsuyoshi Inoue, Patrick Hennebelle, Yasuo Fukui, Tomoaki Matsumoto, Kazunari Iwasaki, and Shu-ichiro Inutsuka
Vol.70(2018), No.SP2, article id. S53
2020
(25th)
2021.3.18 "Cosmology from cosmic shear power spectra with Subaru Hyper Suprime Suprime-Cam first-year data"
Chiaki Hikage, Masamune Oguri, Takashi Hamana, Surhud More, Rachel Mandelbaum,Masahiro Takada, Fabian Köhlinger, Hironao Miyatake, Atsushi J Nishizawa, Hiroaki Aihara, Robert Armstrong, James Bosch, Jean Coupon, Anne Ducout, Paul Ho, Bau Bau-Ching Hsieh, Yutaka Komiyama, Fr ançois Lanusse, Alexie Leauthaud, Robert H Lupton, Elinor Medezinski, Sogo Mineo, Shoken Miyama, Satoshi Miyazaki, Ryoma Murata, Hitoshi Murayama, Masato Shirasaki, Cristóbal Sifón, Melanie Simet, Joshua Speagle, David N Spergel, Michael A Strauss, Naoshi Sugiyama, Masayuki Tanaka, Yousuke Utsumi, Shiang Shiang-Yu Wang, and Yoshihiko Yamada
Vol.71(2019), No.2, article id. 43
6
"Mass constraint for a planet in a protoplanetary disk from the gap width"
Kazuhiro D. Kanagawa, Takayuki Muto, Hidekazu Tanaka, Takayuki Tanigawa, Taku Takeuchi, Takashi Tsukagoshi, Munetake Momose
Vol.68(2016), No.3, article id. 43
2019
(24th)
2020.3.17 "Kilonova from post-merger ejecta as an optical and near-Infrared counterpart of GW170817"
Masaomi Tanaka, Yousuke Utsumi, Paolo A. Mazzali, Nozomu Tominaga, Michitoshi Yoshida, Yuichiro Sekiguchi, Tomoki Morokuma, Kentaro Motohara, Kouji Ohta, Koji S. Kawabata, Fumio Abe, Kentaro Aoki, Yuichiro Asakura, Stefan Baar, Sudhanshu Barway, Ian A. Bond, Mamoru Doi, Takuya Fujiyoshi, Hisanori Furusawa, Satoshi Honda, Yoichi Itoh, Miho Kawabata, Nobuyuki Kawai, Ji Hoon Kim, Chien-Hsiu Lee, Shota Miyazaki, Kumiko Morihana, Hiroki Nagashima, Takahiro Nagayama, Tatsuya Nakaoka, Fumiaki Nakata, Ryou Ohsawa, Tomohito Ohshima, Hirofumi Okita, Tomoki Saito, Takahiro Sumi, Akito Tajitsu, Jun Takahashi, Masaki Takayama, Yoichi Tamura, Ichi Tanaka, Tsuyoshi Terai, Paul J. Tristram, Naoki Yasuda, and Tetsuya Zenko
Vol.69(2017), article id. 102
2
"Three-dimensional distribution of the ISM in the Milky Way galaxy. III. The total neutral gas disk"
Hiroyuki Nakanishi and Yoshiaki Sofue
Vol.68(2016), article id. 5
2018
(23rd)
2019.3.16 "The Subaru FMOS galaxy redshift survey (FastSound). IV. New constraint on gravity theory from redshift space distortions at z ∼ 1.4"
Teppei Okumura, Chiaki Hikage, Tomonori Totani, Motonari Tonegawa, Hiroyuki Okada, Karl Glazebrook, Chris Blake, Pedro G. Ferreira, Surhud More, Atsushi Taruya, Shinji Tsujikawa, Masayuki Akiyama, Gavin Dalton, Tomotsugu Goto, Takashi Ishikawa, Fumihide Iwamuro, Takahiko Matsubara, Takahiro Nishimichi, Kouji Ohta, Ikkoh Shimizu, Ryuichi Takahashi, Naruhisa Takato, Naoyuki Tamura, Kiyoto Yabe, and Naoki Yoshida
Vol.68(2016), article id. 38
2
2017
(22nd)
2018.3.15 "Local Enhancement of the Surface Density in the Protoplanetary Ring Surrounding HD 142527"
Misato Fukagawa, Takashi Tsukagoshi, Munetake Momose, Kazuya Saigo, Nagayoshi Ohashi, Yoshimi Kitamura, Shu-ichiro Inutsuka, Takayuki Muto, Hideko Nomura, Taku Takeuchi, Hiroshi Kobayashi, Tomoyuki Hanawa, Eiji Akiyama, Mitsuhiko Honda, Hideaki Fujiwara, Akimasa Kataoka, Sanemichi Z. Takahashi, and Hiroshi Shibai
Vol.65(2013), article id. L14
5
"Systematic X-Ray Analysis of Radio Relic Clusters with Suzaku"
Hiroki Akamatsu and Hajime Kawahara
Vol.65(2013), article id. 16
2016
(21st)
2017.3.17 "Effect of Magnetic Braking on Circumstellar Disk Formation in a Strongly Magnetized Cloud"
Masahiro Machida, Shu-Ichiro Inutsuka, and Tomoaki Matsumoto
Vol.63(2011), pp.555-573
2
"NIR Spectroscopy of Star-Forming Galaxies at z ∼ 1.4 with Subaru/FMOS: The Mass-Metallicity Relation"
Kiyoto Yabe, Kouji Ohta, Fumihide Iwamuro, Suraphong Yuma, Masayuki Akiyama, Naoyuki Tamura, Masahiro Kimura, Naruhisa Takato, Yuuki Moritani, Masanao Sumiyoshi, Toshinori Maihara, John Silverman, Gavin Dalton, Ian Lewis, David Bonfield, Hanshin Lee, Emma Curtis Lake, Edward Macaulay, and Fraser Clarke
Vol.64(2012), article id. 60
2015
(20th)
2016.3.15 "Photopolarimetric Monitoring of Blazars in the Optical and Near-Infrared Bands with the Kanata Telescope. I. Correlations between Flux, Color, and Polarization"
Yuki Ikejiri, Makoto Uemura, Mahito Sasada, Ryosuke Ito, Masayuki Yamanaka, Kiyoshi Sakimoto, Akira Arai, Yasushi Fukazawa, Takashi Ohsugi, Koji S. Kawabata, Michitoshi Yoshida, Shuji Sato, and Masaru Kino
Vol.63(2011), pp.639-675
6
"Asteroid Catalog Using AKARI: AKARI/IRC Mid-Infrared Asteroid Survey"
Fumihiko Usui, Daisuke Kuroda, Thomas G. Müller, Sunao Hasegawa, Masateru Ishiguro, Takafumi Ootsubo, Daisuke Ishihara, Hirokazu Kataza, Satoshi Takita, Shinki Oyabu, Munetaka Ueno, Hideo Matsuhara, and Takashi Onaka
Vol.63(2011), pp.1117-1138
2014
(19th)
2015.3.19 "Suzaku Observations of Abell 1795: Cluster Emission to r200"
Marshall W. Bautz, Eric D. Miller, Jeremy S. Sanders, Keith A. Arnaud, Richard F. Mushotzky, F. Scott Porter, Kiyoshi Hayashida, J. Patrick Henry, John P. Hughes, Madoka Kawaharada, Kazuo Makishima, Mitsuhiro Sato, and Takayuki Tamura
Vol.61(2009),pp.1117-1133
3
"Fundamental Parameters of the Milky Way Galaxy Based on VLBI Astrometry"
Mareki Honma, Takumi Nagayama, Kazuma Ando, Takeshi Bushimata, Yoon Kyung Choi, Toshihiro Handa, Tomoya Hirota, Hiroshi Imai, Takaaki Jike, Mi Kyoung Kim, Osamu Kameya, Noriyuki Kawaguchi, Hideyuki Kobayashi, Tomoharu Kurayama, Seisuke Kuji, Naoko Matsumoto, Seiji Manabe, Takeshi Miyaji, Kazuhito Motogi, Akiharu Nakagawa, Hiroyuki Nakanishi, Kotaro Niinuma, Chung Sik Oh, Toshihiro Omodaka, Tomoaki Oyama, Nobuyuki Sakai, Katsuhisa Sato, Mayumi Sato, Katsunori M. Shibata, Satoshi Shiozaki, Kazuyoshi Sunada, Yoshiaki Tamura, Yuji Ueno, and Aya Yamauchi
Vol.64(2012), article id. 136
2013
(18th)
2014.3.20 "First Evidence of a Retrograde Orbit of a Transiting Exoplanet HAT-P-7b"
Norio Narita, Bun'ei Sato, Teruyuki Hirano, and Motohide Tamura
Vol.61(2009),pp.L35-L40
10
"The MAXI Mission on the ISS: Science and Instruments for Monitoring All-Sky X-RayImages"
Masaru Matsuoka, Kazuyoshi Kawasaki, Shiro Ueno, Hiroshi Tomida, Mitsuhiro Kohama, Motoko Suzuki, Yasuki Adachi, Masaki Ishikawa, Tatehiro Mihara, Mutsumi Sugizaki, Naoki Isobe, Yujin Nakagawa, Hiroshi Tsunemi, Emi Miyata, Nobuyuki Kawai, Jun Kataoka, Mikio Morii, Atsumasa Yoshida, Hitoshi Negoro, Motoki Nakajima, Yoshihiro Ueda, Hirotaka Chujo, Kazutaka Yamaoka, Osamu Yamazaki, Satoshi Nakahira, Tetsuya You, Ryoji Ishiwata, Sho Miyoshi, Satoshi Eguchi, Kazuo Hiroi, Haruyoshi Katayama, and Ken Ebisawa
Vol.61(2009), pp.999-1010
2012
(17th)
2013.3.21 "Global Radiation-Magnetohydrodynamic Simulations of Black-Hole Accretion Flow and Outflow: Unified Model of Three States"
Ken Ohsuga, Shin Mineshige, Masao Mori, and Yoshiaki Kato
Vol.61(2009),pp.L7-L11
5
"LoCuSS: Subaru Weak Lensing Study of 30 Galaxy Clusters"
Nobuhiro Okabe, Masahiro Takada, Keiichi Umetsu, Toshifumi Futamase, and Graham P. Smith
Vol.62(2010), pp.811-870
2011
(16th)
2012.3.20 "Implications for Cosmic Reionization from the Optical Afterglow Spectrum of the Gamma-Ray Burst 050904 at z = 6.3"
Tomonori Totani, Nobuyuki Kawai, George Kosugi, Kentaro Aoki, Toru Yamada, Masanori Iye, Kouji Ohta, and Takashi Hattori
Vol.58(2006), pp.485-498
3
"Nobeyama CO Atlas of Nearby Spiral Galaxies: Distribution of Molecular Gas in Barred and Nonbarred Spiral Galaxies"
Nario Kuno, Naoko Sato, Hiroyuki Nakanishi, Akihiko Hirota, Tomoka Tosaki, Yasuhiro Shioya, Kazuo Sorai, Naomasa Nakai, Kota Nishiyama, and Baltsar Vila-Vilaro
Vol.59(2007), pp.117-166
2010
(15th)
2011.9.20 "Lyα Emitters at z = 5.7 in the Subaru Deep Field"
Kazuhiro Shimasaku, Nobunari Kashikawa, Mamoru Doi, Chun Ly, Matthew A. Malkan, Yuichi Matsuda, Masami Ouchi, Tomoki Hayashino, Masanori Iye, Kentaro Motohara, Takashi Murayama, Tohru Nagao, Kouji Ohta, Sadanori Okamura, Toshiyuki Sasaki, Yasuhiro Shioya, and Yoshiaki Taniguchi
Vol.58(2006), pp 313-334
4
"Monte Carlo Simulator and Ancillary Response Generator of Suzaku XRT/XIS System for Spatially Extended Source Analysis"
Yoshitaka Ishisaki, Yoshitomo Maeda, Ryuichi Fujimoto, Masanobu Ozaki, Ken Ebisawa, Tadayuki Takahashi, Yoshihiro Ueda, Yasushi Ogasaka, Andrew Ptak, Koji Mukai, Kenji Hamaguchi, Masaharu Hirayama, Taro Kotani, Hidetoshi Kubo, Ryo Shibata, Masatoshi Ebara, Akihiro Furuzawa, Ryo Iizuka, Hirohiko Inoue, Hideyuki Mori, Shunsaku Okada, Yushi Yokoyama, Hironori Matsumoto, Hiroshi Nakajima, Hiroya Yamaguchi, Naohisa Anabuki, Noriaki Tawa, Masaaki Nagai, Satoru Katsuda, Kiyoshi Hayashida, Aya Bamba, Eric D. Miller, Sato Kosuke, and Noriko Y. Yamasaki
Vol.59(2007), pp.S113-S132
2009
(14th)
2010.3.26 Evidence for Solar-Wind Charge-Exchange X-Ray Emission from the Earth's Magnetosheath"
R. Fujimoto, K. Mitsuda, D. McCammon, Y. Takei, M. Bauer, Y. Ishisaki, F. S. Porter, H. Yamaguchi, K. Hayashida, and N. Y. Yamasaki
Vol.59(2007), pp.S133--S140
4
2008
(13rd)
2009.3.25 "Pre-Processing of Galaxies before Entering a Cluster"
Yutaka Fujita
Vol.56(2004), pp.29-43
13
"Atlas and Catalog of Dark Clouds Based on Digitized Sky Survey I"
K. Dobashi, H. Uehara, R. Kandori, T. Sakurai, M. Kaiden, T. Uemoto, and F. Sato
Vol.57(2005), pp.S1-S386
2007
(12nd)
2008.3.26 "Lyman Break Galaxies at z ∼ 5: Luminosity Function"
I. Iwata, K. Ohta, N. Tamura, M. Ando, S. Wada, C. Watanabe, M. Akiyama, and K. Aoki
Vol.55(2003), pp.415-432
4
"The Environment of Passive Spiral Galaxies in the SDSS"
T. Goto, S. Okamura, M. Sekiguchi, M. Bernardi, J. Brinkmann, P. L. Gómez, M. Harvanek, S. J. Kleinman, J. Krzesinski, D. Long, J. Loveday, C. J. Miller, E. H. Neilsen, P. R. Newman, A. Nitta, R. K. Sheth, S. A. Snedden, and C. Yamauchi
Vol.55(2003), pp.757-770
2006
(11st)
2007.3.29 "X-Ray Probing of the Central Regions of Clusters of Galaxies"
K. Makishima, H. Ezawa, Y. Fukazawa, H. Honda, Y. Ikebe, T. Kamae, K. Kikuchi, K. Matsushita, K. Nakazawa, T. Ohashi, T. Takahashi, T. Tamura, and H. Xu
Vol.53(2001), pp.401-420
6
"Subaru Prime Focus Camera---Suprime-Cam"
S. Miyazaki, Y. Komiyama, M. Sekiguchi, S. Okamura, M. Doi, H. Furusawa, M. Hamabe, K. Imi, M. Kimura, F. Nakata, N. Okada, M. Ouchi, K. Shimasaku, M. Yagi, and N. Yasuda
Vol.54(2002), pp.833-853
2005
(10th)
2006.3.27 "The VLBI Space Observatory Programme and the Radio-Astronomical Satellite HALCA"
H. Hirabayashi, H. Hirosawa, H. Kobayashi, Y. Murata, Y. Asaki, I. M. Avruch, P. G. Edward, E. B. Fomalont, T. Ichikawa, T. Kii, R. Okayasu, K., Wajima, M. Inoue, N. Kawaguchi, Y. Chikada, T. Bushimata, K. Fujisawa, S. Horiuchi, S. Kameno, T. Miyaji, K. M. Shibata, Z.-Q. Shen, T. Umemoto, T. Kasuga, J. Nakajima, Y. Takahashi, S. Enome, M. Morimoto, J. Ellis, D. L. Meier, D. W. Murphy, R. A. Preston, J. G. Smith, R. D. Wietfeldt, J. M. Benson, M. J. Claussen, C. Flatters, G. A. Moellenbrock, J. D. Romney, J. S. Ulvestad, G. I. Langston, A. H. Minter, L. R. D'Addario, P. E. Dewdney, S. M. Dougherty, D. L. Jauncey, J. E. J. Lovell, S. J. Tingay, A. K. Tzioumis, A. R. Taylor, W. H. Cannon, L. I. Gurvits, R. T. Schilizzi, R. S. Booth, and M. V. Popov
Vol.52(2000), pp.955-965
4
"Subaru Deep Survey I. Near-Infrared Observations"
T. Maihara, F. Iwamuro, H. Tanabe, T. Taguchi, R. Hata, S. Oya, N. Kashikawa, M. Iye, S. Miyazaki, H. Karoji, M. Yoshida, T. Totani, Y. Yoshii, S. Okamura, K. Shimasaku, Y. Saito, H. Ando, M. Goto, M. Hayashi, N. Kaifu, N. Kobayashi, G. Kosugi, K. Motohara, T. Nishimura, J. Noumaru, R. Ogasawara, T. Sasaki, K. Sekiguchi, T. Takata, , H. Terada, T. Yamashita, T. Usuda, and A. T. Tokunaga
Vol.53(2001), pp.25-36

2004
(9th)
2005.3.29 "Slim-Disk Model for Soft X-Ray Excess and Variability of Narrow-Line Seyfert 1 Galaxies"
S. Mineshige, T. Kawaguchi, M. Takeuchi, and K. Hayashida
Vol.52(2000), pp.499-508
8
"The Discovery of Two Lyman Alpha Emitters beyond Redshift 6 in the Subaru Deep Field"
K. Kodaira, Y. Taniguchi, N. Kashikawa, N. Kaifu, H. Ando, H. Karoji, M. Ajiki, M. Akiyama, K. Aoki, M. Doi, S. S. Fujita, H. Furusawa, T. Hayashino, M. Imanishi, F. Iwamuro, M. Iye, K. S. Kawabata, N. Kobayashi, T. Kodama, Y. Komiyama, G. Kosugi, Y. Matsuda, S. Miyazaki, Y. Mizumoto, K. Motohara, T. Murayama, T. Nagao, K. Nariai, K. Ohta, Y. Ohyama, S. Okamura, M. Ouchi, T. Sasaki, K. Sekiguchi, K. Shimasaku, Y. Shioya, T. Takata, H. Tamura, H. Terada, M. Umemura, T. Usuda, M. Yagi, T. Yamada, N. Yasuda, and M. Yoshida
Vol.55(2003), L17-L21
2002
(7th)
2003.3.25 "Metal Abundances in the Hot Interstellar Medium in Early-Type Galaxies Observed with ASCA"
Kyoko Matsushita, Takaya Ohashi, and Kazuo Makishima
Vol.52(2000), pp.685-710
2
2001
(6th)
2002.3.29 "First Results of a CO Survey of the Large Magellanic Cloud with NANTEN; Giant Molecular Clouds as Formation Sites of Populous Clusters"
Y. Fukui, N. Mizuno, R. Yamaguchi, A. Mizuno, T. Onishi, H. Ogawa, Y. Yonekura, A. Kawamura, K. Tachihara, K. Xiao, N. Yamaguchi, A. Hara, T. Hayakawa, S. Kato, R. Abe, H. Saito, S. Mano, K. Matsunaga, Y. Mine, Y. Moriguchi, H. Aoyama, S. Asayama, N. Yoshikawa, and M. Rubio
Vol.51(1999), pp.745-749
3
2000
(5th)
2001.3.27 "ASCA Measurements of Silicon and Iron Abundances in the Intracluster Medium"
Y. Fukazawa, K. Makishima, T. Tamura, H. Ezawa, H. Xu, Y. Ikebe, K. Kikuchi, and T. Ohashi
Vol.50(1998), pp.187-193
1
1999
(4th)
2000.4.4 "Discovery of Non-Thermal X-Rays from the Northwest Shell of the New SNR RX J1713.7−3946: The Second SN 1006?"
K. Koyama, K. Kinugasa, K. Matsuzaki, M. Nishiuchi, M. Sugizaki, K. Torii, S. Yamauchi, and B. Aschenbach
Vol.49(1997), L7-L11
1
1998
(3rd)
1999.3.26 "The Gas Imaging Spectorometer on Board ASCA"
T. Ohashi, K. Ebisawa, Y. Fukazawa, K. Hiyoshi, M. Horii, Y. Ikebe, H. Ikeda, H. Inoue, M. Ishida, Y. Ishisaki, T. Ishizuka, S. Kamijo, H. Kaneda, Y. Kohmura, K. Makishima, T. Mihara, M. Tashiro, T. Murakami, R. Shoumura, Y. Tanaka, Y. Ueda, K. Taguchi, T. Tsuru, and T. Takeshima
Vol.48(1996), pp.157-171
7
1997
(2nd)
1998.3.17 "Distribution and Dynamics of Molecular Gas in the Galaxy M51. III. Kinematics of Molecular Gas"
Nario Kuno and Naomasa Nakai
Vol.49(1997), pp.279-306
2
1996
(1st)
1997.3.21 "Discovery of a Peculiar SU UMa-Type Dwarf Nova ER Ursae Majoris"
Taichi Kato and Chatief Kunjaya
Vol.47(1995), pp.163-168
1